OSVRT U NAZAD

Advokatski kabinet Goran Kostić, nalazi se u Zaječaru, na jugoistoku Srbije.

Registrovan je o1. Juna 1990. godine od kada je počeo sa radom.

Već skoro 30 godina naš kabinet ekspertno obavlja sve poslove u svom domenu.

Nakon usvajanja novog Zakona o advokaturi, kabinet će ponuditi i drugim svojim kolegama da se udruže i registruju kao Ortačko društvo sa svojstvom pravnog lica i privrednog subjekta koja ce poslovati na bazi i po principima tržišne ekonomije na jedinstvenom slobodnom tržištitu na teritoriji cele republike radi kvlatetnijeg pružanja usluga našim klijentima po individualnim specijalnostima.